Konwerter: klawiatura PC --> RS232

Konwerter ten służy do podłączenia klawiatury komputera PC (z wtykiem PS/2 lub DIN5) do dowolnego urządzenia posiadającego port szeregowy standardu RS-232, takiego jak np. terminal dostępowy, modem lub komputer przenośny (palmtop).

GPS Tracklogger

Prezentowane urządzenie służy do logowania współrzędnych aktualnego położenia wraz z informacją o czasie, które pobierane są z podłączonego odbiornika GPS. Komunikacja z odbiornikiem realizowana jest zgodnie ze standardem NMEA.

Dane pobrane z odbiornika podlegają przekształceniu na postać binarną i zapamiętywane są w nieulotnej pamięci FlashROM. Po dołączeniu komputera PC zapamiętaną trasę można odczytać za pomocą dedykowanego oprogramowania i skonwertować do pliku w formacie używanym przez program OziExplorer.

Telefon intranetowy

Moja praca magisterska.

Rozpocznij czytanie tutaj.